Quyền lợi BHXH, BHYT cho người giúp việc

Quyền lợi BHXH, BHYT cho người giúp việc

Giúp việc nhà hiện nay đã trở thành một nghề cụ thể, không còn bị xem là người ở hay osin nữa. Luật pháp cũng đã có chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động và đưa giúp việc gia đình trở thành một nghề chính thức trong xã hội. Cụ thể là quyền lợi ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT cho người giúp việc.

Hãy cùng bTaskee tìm hiểu quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người giúp việc nhé.

Luật bảo vệ người giúp việc

Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ, điều 19 quy định:

Điều 19: Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động tự lo bảo hiểm.

BHXH, BHYT cho người giúp việc

Người sử dụng lao động phải chi trả tiền để người giúp việc đóng BHXH, BHYT (ảnh: vietnammoi)

Như vậy nghĩa là, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc bằng văn bản còn việc đóng BHXH, BHYT cho họ là không bắt buộc. Tuy nhiên, khi trả lương thì người sử dụng lao động cũng đồng thời phải trả thêm một khoản tiền để người giúp việc tự đóng BHXH, BHYT cho mình.

Điều này tạo điều kiện đóng BHXH, BHYT cho người giúp việc nhà giống như các nghề khác, đồng thời cũng là cơ sở bảo vệ họ trước pháp luật.

Hạn chế của luật

Đa số người giúp việc nhà đều là người lớn tuổi, quá tuổi đóng BHXH (55 tuổi). Nhưng trong quy định vẫn chưa nói rõ người sử dụng lao động có cần phải trả khoản tiền đóng bảo hiểm đó cho người giúp việc khi đã quá tuổi đóng BHXH hay không.

Nhưng dù vậy những quy định trong Nghị định 27/2014/NĐ-CP đã giúp bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho cả 2 bên, người giúp việc cũng như chủ của họ.

Enjoy more free time – book a cleaner with Btaskee

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.