Chuyện người giúp việc

Giới thiệu về bTaskee

Giới thiệu về bTaskee

Sự ra đời của bTaskee là tâm huyết của những con người với lý…

Câu chuyện về bTaskee

Câu chuyện về bTaskee

bTaskee ra đời từ tháng 8 năm 2015. Ý tưởng được hình thành từ…

6 myths about cleaners that are completely not true

6 myths about cleaners that are completely not true

Is hiring a cleaner only for lazy people? Are cleaners dishonest? It is unfortunate…

7 of 7
1234567